STAVTERM s.r.o.

Spoločnosť STAVTERM s.r.o. je špecialista v oblasti výstavby, montáže a opráv teplovodných rozvodov,výmenníkových staníc a vykurovacej techniky. Bola založená v r.2004 a stala sa nástupníckou spoločnosťou firmy STAVREK, ktorá pôsobila na trhu od r.1994. Spoločnosť STAVTERM s.r.o. rozšírila v roku 2009 svoju pôsobnosť v oblasti fotovoltaiky, využitia solárnej energie ako alternatívneho zdroja elektrickej energie. Spoločnosť STAVTERM s.r.o. poskytuje realizáciu stavieb na kľúč – vypracovanie projektovej dokumentácie, prípravu pre stavebné konanie, získanie stavebného povolenia, inžiniersku činnosť, realizáciu stavby, odborné skúšky a revízie, porealizačné zameranie, kolaudáciu a odovzdanie stavby.

Popradská 66
040 11 Košice

tel:
+421 55 787 19 20
mobil:
+421 918 401 838
fax:
+421 55 642 11 42
e-mail:
info@stavterm.sk
Dodávka a montáž fotovoltaických zariadení na kľúčDodávka a montáž fotovoltaických zariadení na kľúč Montáž teplovodných rozvodov - predizolované potrubieMontáž teplovodných rozvodov - predizolované potrubie Opravy a montáž teplovodných rozvodov - oceľové potrubieOpravy a montáž teplovodných rozvodov - oceľové potrubie Montáž výmeníkových staníc a kotolníMontáž výmeníkových staníc a kotolní Dodávka a montáž vykurovacej technikyDodávka a montáž vykurovacej techniky
Odborné skúšky a revízie vyhradených tlakových zariadení
Zemné a stavebné práceZemné a stavebné práce

© 2009. STAVTERM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

created by CTS Europe s.r.o.