STAVTERM s.r.o.

Solárne (fotovoltaické) moduly sa skladajú z množstva solárnych článkov, ktoré slúžia na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu Tento jav sa volá fotovoltaický efekt. Hlavným stavebným prvkom solárneho článku je silicium. Vodiaci efekt silicia je funkčný iba pri ožiarení slnkom. Na vrchnú stranu solárneho článku sa nanáša fosfor a na spodnú bór. Strednou vrstvou je silicium, ktoré je použité ako polovodič. Pri dopade slnečného žiarenia na solárny článok môže prúdiť jednosmerný prúd do pripojeného prístroja. Pomocou striedača (meniča napätia) sa jednosmerný prúd mení na striedavý, ktorý je možné dodávať do distribučnej siete, prípadne využiť na napájanie zariadení alebo dobíjanie akumulátorov na miestach bez možnosti napojenia na rozvodnú sieť.

Popradská 66
040 11 Košice

tel:
+421 55 787 19 20
mobil:
+421 918 401 838
fax:
+421 55 642 11 42
e-mail:
info@stavterm.sk

Dodávka a montáž fotovoltaických zariadení na kľúč

späť na úvod

Ekonomika


Podľa výnosu ÚRSO č. 7/2009 je výkupná cena 1 kWh elektrickej energie vyrobenej vo fotovoltaickej elektrárni stanovená pre rok 2010 podľa výkonu elektrárne nasledovne:


  • Výkon do 100 kW vrátane – 0,43072€ / kWh
  • Výkon nad 100 kW - 0,42512 € / kWh

Štátom garantovaná doba výkupu je stanovená na 15 rokov. V podmienkach Slovenskej republiky je možné dosiahnuť z 1 kWp inštalovaného fotovoltaického panelu ročne približne 1000 kWh elektrickej energie. Životnosť fotovoltaickej elektrárne je minimálne 25 rokov. Platby za vykúpenú elektrickú energiu z takejto elektrárne, po započítaní investície na výstavbu, dosahujú návratnosť približne po deviatich rokoch prevádzky.

© 2009. STAVTERM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

created by CTS Europe s.r.o.