STAVTERM s.r.o.

Solárne (fotovoltaické) moduly sa skladajú z množstva solárnych článkov, ktoré slúžia na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu Tento jav sa volá fotovoltaický efekt. Hlavným stavebným prvkom solárneho článku je silicium. Vodiaci efekt silicia je funkčný iba pri ožiarení slnkom. Na vrchnú stranu solárneho článku sa nanáša fosfor a na spodnú bór. Strednou vrstvou je silicium, ktoré je použité ako polovodič. Pri dopade slnečného žiarenia na solárny článok môže prúdiť jednosmerný prúd do pripojeného prístroja. Pomocou striedača (meniča napätia) sa jednosmerný prúd mení na striedavý, ktorý je možné dodávať do distribučnej siete, prípadne využiť na napájanie zariadení alebo dobíjanie akumulátorov na miestach bez možnosti napojenia na rozvodnú sieť.

Popradská 66
040 11 Košice

tel:
+421 55 787 19 20
mobil:
+421 918 401 838
fax:
+421 55 642 11 42
e-mail:
info@stavterm.sk

Dodávka a montáž fotovoltaických zariadení na kľúč

späť na úvod

Naša ponuka / Solárne parky


Spolupracujeme so špecialistami v developovaní, projektovaní, výstavbe, financovaní a prevádzke niekoľkomegawattových solárnych parkov. Naše služby sú modulárne zostavené a dajú sa individuálne prispôsobiť špecifickým prianiam našich zákazníkov, projektantov a investorov.

Naše služby pre solárne parky:

  • príprava voľnej plochy vo vhodnej lokalite
  • financovanie projektu
  • plánovanie a projektovanie
  • zabezpečenie komponentov
  • výstavba
  • uvedenie do prevádzky
  • údržba a servis
  • riadenie technickej prevádzky

© 2009. STAVTERM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

created by CTS Europe s.r.o.