STAVTERM s.r.o.

Solárne (fotovoltaické) moduly sa skladajú z množstva solárnych článkov, ktoré slúžia na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu Tento jav sa volá fotovoltaický efekt. Hlavným stavebným prvkom solárneho článku je silicium. Vodiaci efekt silicia je funkčný iba pri ožiarení slnkom. Na vrchnú stranu solárneho článku sa nanáša fosfor a na spodnú bór. Strednou vrstvou je silicium, ktoré je použité ako polovodič. Pri dopade slnečného žiarenia na solárny článok môže prúdiť jednosmerný prúd do pripojeného prístroja. Pomocou striedača (meniča napätia) sa jednosmerný prúd mení na striedavý, ktorý je možné dodávať do distribučnej siete, prípadne využiť na napájanie zariadení alebo dobíjanie akumulátorov na miestach bez možnosti napojenia na rozvodnú sieť.

Popradská 66
040 11 Košice

tel:
+421 55 787 19 20
mobil:
+421 918 401 838
fax:
+421 55 642 11 42
e-mail:
info@stavterm.sk

Dodávka a montáž fotovoltaických zariadení na kľúč

späť na úvod

Naša ponuka


Poskytujeme komplexné služby vo všetkých fázach realizácie projektu FVE. Pomôžeme vybrať vhodnú lokality na výstavbu FVE, spracujeme žiadosť na prevádzkovateľa distribučnej sústavy o pridelenie pripojovacej kapacity, spracujeme projekt FVE, zabezpečíme stavebné konanie, až po vydanie stavebného povolenia (na strešné inštalácie nie je potrebné), dodávku a montáž FVE, technickú kolaudáciu, spustenie do prevádzky, prevádzku i údržbu. Spolupracujeme s firmou Conergy, ktorá je jednou z vedúcich spoločností v Európe v oblasti alternatívnych zdrojov energie a jedným zo svetových lídrov na poli integrovaných solárnych systémov. Našim partnerom zabezpečujeme však aj produkty iných. popredných svetových výrobcov komponentov v oblasti solárnej energie (MITSUBISHI, SOLON...). Všetky nami ponúkané komponenty potrebné pre výstavbu solárnej elektrárne sa vyznačujú inovatívnou technikou a funkčným dizajnom.

© 2009. STAVTERM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

created by CTS Europe s.r.o.