STAVTERM s.r.o.

Solárne (fotovoltaické) moduly sa skladajú z množstva solárnych článkov, ktoré slúžia na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu Tento jav sa volá fotovoltaický efekt. Hlavným stavebným prvkom solárneho článku je silicium. Vodiaci efekt silicia je funkčný iba pri ožiarení slnkom. Na vrchnú stranu solárneho článku sa nanáša fosfor a na spodnú bór. Strednou vrstvou je silicium, ktoré je použité ako polovodič. Pri dopade slnečného žiarenia na solárny článok môže prúdiť jednosmerný prúd do pripojeného prístroja. Pomocou striedača (meniča napätia) sa jednosmerný prúd mení na striedavý, ktorý je možné dodávať do distribučnej siete, prípadne využiť na napájanie zariadení alebo dobíjanie akumulátorov na miestach bez možnosti napojenia na rozvodnú sieť.

Popradská 66
040 11 Košice

tel:
+421 55 787 19 20
mobil:
+421 918 401 838
fax:
+421 55 642 11 42
e-mail:
info@stavterm.sk

Dodávka a montáž fotovoltaických zariadení na kľúč

späť na úvod

Produkty / Solárne moduly


Solárne moduly Conergy sa vyznačujú vysokým výrobným štandardom, nízkou odchýlkou tolerancie výkonu a dlhou životnosťou. Monokryštalické a polykryštalické moduly Conergy sa vyrábajú podľa vysokých akostných štandardov a sú v rôznych veľkostiach a výkonových triedach medzi 50 – 240 Wp. Moduly Conergy PowerPlus sú vyrábané v Nemecku, v jednej z najmodernejších, plnoautomatických továrni na solárne moduly na svete. Vysoko odolné solárne sklo a torzná tuhosť rámu značne prispievajú k vysokej stabilite modulov, ktoré sa pre tieto ich výnimočné vlastnosti uplatnia aj v náročných podmienkach pri zaťažení snehom a vetrom.

Výhody Conergy solárnych modulov:

  • vysoko kvalitné spracovanie
  • výkonné solárne články
  • nízke odchýlky tolerancie výkonu
  • vysoká účinnosť
  • funkčná pripojovacia technika
  • dostupnosť v rôznych veľkostiach a výkonových triedach
  • garancia vysokých štandardov vďaka certifikácii

Súbory na stiahnutie:

Conergy PowerPlus 190P–230P, 237 kB
Conergy PowerPlus 190–240M, 220 kB

© 2009. STAVTERM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

created by CTS Europe s.r.o.