STAVTERM s.r.o.

Solárne (fotovoltaické) moduly sa skladajú z množstva solárnych článkov, ktoré slúžia na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu Tento jav sa volá fotovoltaický efekt. Hlavným stavebným prvkom solárneho článku je silicium. Vodiaci efekt silicia je funkčný iba pri ožiarení slnkom. Na vrchnú stranu solárneho článku sa nanáša fosfor a na spodnú bór. Strednou vrstvou je silicium, ktoré je použité ako polovodič. Pri dopade slnečného žiarenia na solárny článok môže prúdiť jednosmerný prúd do pripojeného prístroja. Pomocou striedača (meniča napätia) sa jednosmerný prúd mení na striedavý, ktorý je možné dodávať do distribučnej siete, prípadne využiť na napájanie zariadení alebo dobíjanie akumulátorov na miestach bez možnosti napojenia na rozvodnú sieť.

Popradská 66
040 11 Košice

tel:
+421 55 787 19 20
mobil:
+421 918 401 838
fax:
+421 55 642 11 42
e-mail:
info@stavterm.sk

Dodávka a montáž fotovoltaických zariadení na kľúč

späť na úvod

Fotovoltaika všeobecne / Solárne moduly


Solárne moduly pracujú na princípe premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Solárny modul sa skladá z niekoľkých solárnych článkov medzi sebou prepojených. Napätie jedného článku je približne 0,6 V, čo je málo na bežné použitie, preto sa viac článkov medzi sebou sériovo prepája. Typickým modulom je 60 článkový, s napätím 36 V. Najčastejšie používanými modulmi sú s kryštalickými kremíkovými článkami. Článok môže byť z polykryštalického kremíka (viac kryštálov kremíka, viditeľného na povrchu), alebo monokryštalického kremíka (jediný kryštál kremíka). Z technického hľadiska je použitie oboch typov rovnocenné, moduly z monokryštalického kremíka dosahujú vyššiu účinnosť. Existujú ešte tenkovrstvé solárne moduly napríklad z amorfného kremíka alebo kadmia teluru. Pri ich výrobe sa priamo na nosič, napríklad sklo alebo fóliu, nanáša v tenkých vrstvách polovodičový materiál. Účinnosť tenkovrstvých modulov nedosahuje hodnoty kryštalických modulov, ale majú nižšie nadobúdacie náklady. Výkon modulov sa uvádza vo wattoch (W), časté je označenie watt peak (Wp), čo zohľadňuje najvyšší možný výkon dosiahnutý pri priamom slnečnom žiarení a súčasne nízkej teplote.

© 2009. STAVTERM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

created by CTS Europe s.r.o.