STAVTERM s.r.o.

Solárne (fotovoltaické) moduly sa skladajú z množstva solárnych článkov, ktoré slúžia na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu Tento jav sa volá fotovoltaický efekt. Hlavným stavebným prvkom solárneho článku je silicium. Vodiaci efekt silicia je funkčný iba pri ožiarení slnkom. Na vrchnú stranu solárneho článku sa nanáša fosfor a na spodnú bór. Strednou vrstvou je silicium, ktoré je použité ako polovodič. Pri dopade slnečného žiarenia na solárny článok môže prúdiť jednosmerný prúd do pripojeného prístroja. Pomocou striedača (meniča napätia) sa jednosmerný prúd mení na striedavý, ktorý je možné dodávať do distribučnej siete, prípadne využiť na napájanie zariadení alebo dobíjanie akumulátorov na miestach bez možnosti napojenia na rozvodnú sieť.

Popradská 66
040 11 Košice

tel:
+421 55 787 19 20
mobil:
+421 918 401 838
fax:
+421 55 642 11 42
e-mail:
info@stavterm.sk

Dodávka a montáž fotovoltaických zariadení na kľúč

späť na úvod

Produkty / Monitorovací systém


Monitorovací systém pre kontrolu chodu solárnej elektrárne je pre jeho prevádzkovateľa nevyhnutný. Conergy ponúka prevádzkovateľom elektrární monitorovací systém automaticky a spoľahlivo kontrolujúci prevádzku solárnej elektrárne. Pomocou internetového portálu a softwaru pre detailnú analýzu technickej prevádzky sú prevádzkovatelia elektrárne priebežne informovaný o stave a výnosoch elektrárne, ako aj o správnosti nasmerovania modulov a ich výkone. Diaľková detailná diagnostika napomáha odhaľovať možné chyby a ich bezproblémové odstránenie.

Conergy SunReader, internetový monitorovací systém pre malé a stredne veľké solárne elektrárne.

Conergy SunReader System umožňuje pohodlnú a bezpečnú kontrolu solárnej elektrárne. O chybách a poruchách, ktorý by sa mohli negatívne prejaviť na výnosoch z výroby elektriny, je prevádzkovateľ elektrárne informovaný pomocou SMS, e-mailu alebo faxu.

Technické predpoklady
Výnosy zo solárnej elektrárne môže jej prevádzkovateľ kedykoľvek a kdekoľvek pohodlne vyvolať cez internetový portál http://www.sunreader.de, potrebný je len prístup na internet.

Užívatelia portálu dostanú svoje prístupové heslo. Tento internetový portál nevyžaduje žiadny špeciálny software a pre užívateľov je bezplatný. Pomocou demo verzie Punkt Demo sa môžete presvedčiť o tom, ako Conergy SunReader System funguje v praxi.

Ako tento systém funguje
Dátový zaznamenávač SunReadera nepretržite eviduje výkon solárnej elektrárne a nazbierané dáta automaticky zasiela na Conergy Server pomocou internetového spojenia. Tieto dáta sú na serveri ukladané a k dispozícii sú v grafickej podobe pre potreby ďalšieho vyhodnocovania. Súčasťou SunReadera je aj digitálny senzor nainštalovaný na ľubovoľný modul solárnej elektrárne. Senzor slúži k určovaniu teploty modulu a na meranie dopadu slnečného žiarenia. Očakávaný a skutočný výkon sú medzi sebou neustále porovnávané a o prípadných odchýlkach je automaticky odosielaný e-mail.

Conergy SmartControl, aktívny monitorovací systém pre veľké solárne parky
Ide o inovatívny systém pre monitorovanie a analýzu chodu solárneho parku fungujúceho na základe novodobej diaľkovej diagnostiky a permanentnej kontroly.

Stručný prehľad výhod:

  • nepretržitá kontrola solárneho parku s automatickým ohlasovaním chýb
  • individuálne sťahovanie prevádzkových dát Conergy IPG meničov napätia
  • aktívna kontrola v reálnom čase, analýza a riadenie solárneho parku

© 2009. STAVTERM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

created by CTS Europe s.r.o.