STAVTERM s.r.o.

Solárne (fotovoltaické) moduly sa skladajú z množstva solárnych článkov, ktoré slúžia na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu Tento jav sa volá fotovoltaický efekt. Hlavným stavebným prvkom solárneho článku je silicium. Vodiaci efekt silicia je funkčný iba pri ožiarení slnkom. Na vrchnú stranu solárneho článku sa nanáša fosfor a na spodnú bór. Strednou vrstvou je silicium, ktoré je použité ako polovodič. Pri dopade slnečného žiarenia na solárny článok môže prúdiť jednosmerný prúd do pripojeného prístroja. Pomocou striedača (meniča napätia) sa jednosmerný prúd mení na striedavý, ktorý je možné dodávať do distribučnej siete, prípadne využiť na napájanie zariadení alebo dobíjanie akumulátorov na miestach bez možnosti napojenia na rozvodnú sieť.

Popradská 66
040 11 Košice

tel:
+421 55 787 19 20
mobil:
+421 918 401 838
fax:
+421 55 642 11 42
e-mail:
info@stavterm.sk

Dodávka a montáž fotovoltaických zariadení na kľúč

späť na úvod

Fotovoltaika všeobecne / Meniče napätia


Jednosmerný prúd generovaný solárnymi modulmi je potrebné pretransformovať skôr ako sa dostane do verejnej distribučnej siete. Túto úlohu vykoná menič napätia, ktorý je spojovacím článkom medzi fotovoltaickým zariadením a sieťou striedavého prúdu. Vhodný menič sa dokáže rýchlo a presne prispôsobiť meniacim sa podmienkam slnečného žiarenia, musí pracovať efektívne a dosahovať vysoký stupeň účinnosti. Vzhľadom na vstupné napätie by mal menič disponovať vysokou flexibilitou a možnosťou pripojenia rôznych modulov s nízkym i vysokým generovaným napätím.

© 2009. STAVTERM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

created by CTS Europe s.r.o.