STAVTERM s.r.o.

Spoločnosť STAVTERM s.r.o. je špecialista v oblasti výstavby, montáže a opráv teplovodných rozvodov,výmenníkových staníc a vykurovacej techniky. Bola založená v r.2004 a stala sa nástupníckou spoločnosťou firmy STAVREK, ktorá pôsobila na trhu od r.1994. Spoločnosť STAVTERM s.r.o. rozšírila v roku 2009 svoju pôsobnosť v oblasti fotovoltaiky, využitia solárnej energie ako alternatívneho zdroja elektrickej energie. Spoločnosť STAVTERM s.r.o. poskytuje realizáciu stavieb na kľúč – vypracovanie projektovej dokumentácie, prípravu pre stavebné konanie, získanie stavebného povolenia, inžiniersku činnosť, realizáciu stavby, odborné skúšky a revízie, porealizačné zameranie, kolaudáciu a odovzdanie stavby.

Popradská 66
040 11 Košice

tel:
+421 55 787 19 20
mobil:
+421 918 401 838
fax:
+421 55 642 11 42
e-mail:
info@stavterm.sk

Odborné skúšky a revízie vyhradených tlakových zariadení

späť na úvod
Ponuka:
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení  v rozsahu:

Ab1 – tlakové nádoby stabilné IV. Trieda
Ab2 – tlakové nádoby stabilné III. Trieda
Ba1 – kotly parné a kvapalinové V.trieda
Bb1 – tlakové nádoby stabilné II.trieda
Bb2 - tlakové nádoby stabilné I.trieda
Bd1 – potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda     
         I.trieda
Bd2 – potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II.trieda

© 2009. STAVTERM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

created by CTS Europe s.r.o.