STAVTERM s.r.o.

Spoločnosť STAVTERM s.r.o. je špecialista v oblasti výstavby, montáže a opráv teplovodných rozvodov,výmenníkových staníc a vykurovacej techniky. Bola založená v r.2004 a stala sa nástupníckou spoločnosťou firmy STAVREK, ktorá pôsobila na trhu od r.1994. Spoločnosť STAVTERM s.r.o. rozšírila v roku 2009 svoju pôsobnosť v oblasti fotovoltaiky, využitia solárnej energie ako alternatívneho zdroja elektrickej energie. Spoločnosť STAVTERM s.r.o. poskytuje realizáciu stavieb na kľúč – vypracovanie projektovej dokumentácie, prípravu pre stavebné konanie, získanie stavebného povolenia, inžiniersku činnosť, realizáciu stavby, odborné skúšky a revízie, porealizačné zameranie, kolaudáciu a odovzdanie stavby.

Popradská 66
040 11 Košice

tel:
+421 55 787 19 20
mobil:
+421 918 401 838
fax:
+421 55 642 11 42
e-mail:
info@stavterm.sk

Montáž teplovodných rozvodov - predizolované potrubie

späť na úvod
Ponuka:
Dodávka a montáž vonkajších bezkanálových  podzemných, nadzemných a vnútorných potrubných systémov pre rozvod pary, HV, ÚK a TÚV.
Použité sú predizolované potrubné  systémy špičkových výrobcov (ISOPLUS, PIPECO a iné).
Ako tepelná izolácia je použitá vrstva PUR peny, ktorá zabezpečuje minimálne tepelné straty.
Potrubia sú vybavené monitorovacím systémom, ktoré umožňuje monitorovanie tesnosti médionosných rúr a plášťa.

Referencie:
Výmena sekundárneho rozvodu ÚK okruhu OST 990, Železiarenská ul., Košice- Šaca
Výmena primárnej prípojky k OST 1131, Brigádnická ul., Košice
Oprava rozvodu TÚV okruhu OST 1122, Sokolovská ul. 5-7, Košice
Racionalizácia okruhu OST 1115, Považská ul., Košice
Oprava havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu okruhu OST 2621, Jasuschova ul. 2-20, KE
Výstavba sekundárneho vykurovacieho rozvodu okruhu OST 507, Alejová ul., Košice
Racionalizácia okruhu OST 511, Užhorodská ul., Košice – výstavba horúcovodných prípojok k odberným miestam
Dodávka a montáž primárnej horúcovodnej prípojky – obytný súbor Dunajská

© 2009. STAVTERM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

created by CTS Europe s.r.o.