STAVTERM s.r.o.

Spoločnosť STAVTERM s.r.o. je špecialista v oblasti výstavby, montáže a opráv teplovodných rozvodov,výmenníkových staníc a vykurovacej techniky. Bola založená v r.2004 a stala sa nástupníckou spoločnosťou firmy STAVREK, ktorá pôsobila na trhu od r.1994. Spoločnosť STAVTERM s.r.o. rozšírila v roku 2009 svoju pôsobnosť v oblasti fotovoltaiky, využitia solárnej energie ako alternatívneho zdroja elektrickej energie. Spoločnosť STAVTERM s.r.o. poskytuje realizáciu stavieb na kľúč – vypracovanie projektovej dokumentácie, prípravu pre stavebné konanie, získanie stavebného povolenia, inžiniersku činnosť, realizáciu stavby, odborné skúšky a revízie, porealizačné zameranie, kolaudáciu a odovzdanie stavby.

Popradská 66
040 11 Košice

tel:
+421 55 787 19 20
mobil:
+421 918 401 838
fax:
+421 55 642 11 42
e-mail:
info@stavterm.sk

Opravy a montáž teplovodných rozvodov - oceľové potrubie

späť na úvod
Ponuka:
Dodávka a montáž vonkajších klasických oceľových kanálových  podzemných, nadzemných a vnútorných potrubných systémov pre rozvod pary, HV, ÚK a pozinkovaných potrubí pre rozvod TÚV.   Ako  tepelná izolácia pre kanálové rozvody sú použité  izolačné trubice zo sklennej vlny   so zámkom v tvare písmena Z, kašírované odolnou aluminiovou fóliou vystuženou   armovacou sklotextilnou mriežkou. Tepelná izolácia vonkajších rozvodov  je chránená plechovým obalom.

Referencie:
Výmena sekundárneho vykurovacieho rozvodu okruhu ul. Bukovecká – Kaspická 1, KE
Výmena sekundárneho rozvodu ÚK a TÚV okruhu OST 2175, Adlerova ul. 6-8, Košice
Oprava sekundárneho vykurovacieho rozvodu OST 2779, Rožňavská ul., Košice
Výmena primárnej prípojky k OST 1131, Brigádnická ul., Košice
Výmena sekundárneho vykurovacieho rozvodu OST 2175, Adlerova ul. 2-4 a 7-9,  Košice
Oprava havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu okruhu OST 2621, Jasuschova ul. 2-20, Košice
Výmena sekundárneho vykurovacieho rozvodu okruhu OST 201, ul. Kaspická 1 až Baltická 13, Košice
Výmena potrubia TÚV pre Policajnú akadémiu v Košiciach
Výmena SVR okruhu OST 2621 na Bauerovej ul., Košice
Oprava havárie SVR okruhu OST 505 na Južnej triede v Košiciach.
Výmena sekundárneho vykurovacieho rozvodu OST 104, Jenisejská – Ladožská, Košice
Výmena primárnej prípojky pre OST 2723 na Petzvalovej ul. V Košiciach
Výmena SVR okruhu OST 2612 na Dénešovej ul., Košice

© 2009. STAVTERM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

created by CTS Europe s.r.o.