STAVTERM s.r.o.

Spoločnosť STAVTERM s.r.o. je špecialista v oblasti výstavby, montáže a opráv teplovodných rozvodov,výmenníkových staníc a vykurovacej techniky. Bola založená v r.2004 a stala sa nástupníckou spoločnosťou firmy STAVREK, ktorá pôsobila na trhu od r.1994. Spoločnosť STAVTERM s.r.o. rozšírila v roku 2009 svoju pôsobnosť v oblasti fotovoltaiky, využitia solárnej energie ako alternatívneho zdroja elektrickej energie. Spoločnosť STAVTERM s.r.o. poskytuje realizáciu stavieb na kľúč – vypracovanie projektovej dokumentácie, prípravu pre stavebné konanie, získanie stavebného povolenia, inžiniersku činnosť, realizáciu stavby, odborné skúšky a revízie, porealizačné zameranie, kolaudáciu a odovzdanie stavby.

Popradská 66
040 11 Košice

tel:
+421 55 787 19 20
mobil:
+421 918 401 838
fax:
+421 55 642 11 42
e-mail:
info@stavterm.sk

Zemné a stavebné práce

späť na úvod
Ponuka:
Zemné a stavebné práce súvisiace s výstavbou teplovodných systémov , výmenníkových staníc a vykurovacej techniky.

Realizujeme hlavne:
  • stavby a rekonštrukcie objektov pre kompaktné odovzdávacie stanice
  • stavby teplovodných šachiet
  • odstránenie a následná výstavba častí komunikácií a spevnených plôch
  • demontáž a montáž plynotesných uzáverov
  • výkopové práce pre montáž potrubia
  • demontáž a montáž teplovodných kanálov
  • montáž tepelnej izolácie
  • izolácie proti vode
  • terénne a sadové úpravy


Referencie:
Zemné a stavebné práce pri všetkých realizovaných výstavbách teplovodných rozvodov.

© 2009. STAVTERM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

created by CTS Europe s.r.o.