STAVTERM s.r.o.

Spoločnosť STAVTERM s.r.o. je špecialista v oblasti výstavby, montáže a opráv teplovodných rozvodov,výmenníkových staníc a vykurovacej techniky. Bola založená v r.2004 a stala sa nástupníckou spoločnosťou firmy STAVREK, ktorá pôsobila na trhu od r.1994. Spoločnosť STAVTERM s.r.o. rozšírila v roku 2009 svoju pôsobnosť v oblasti fotovoltaiky, využitia solárnej energie ako alternatívneho zdroja elektrickej energie. Spoločnosť STAVTERM s.r.o. poskytuje realizáciu stavieb na kľúč – vypracovanie projektovej dokumentácie, prípravu pre stavebné konanie, získanie stavebného povolenia, inžiniersku činnosť, realizáciu stavby, odborné skúšky a revízie, porealizačné zameranie, kolaudáciu a odovzdanie stavby.

Popradská 66
040 11 Košice

tel:
+421 55 787 19 20
mobil:
+421 918 401 838
fax:
+421 55 642 11 42
e-mail:
info@stavterm.sk

Dodávka a montáž vykurovacej techniky

späť na úvod
Ponuka:
Dodávka a montáž  vykurovacej techniky v rodinných domoch. Zabezpečujeme dodávku a montáž kotlov, zásobníkov , rozvodov, vykurovacích telies, podlahového vykurovania a regulačnej techniky podľa projektovej dokumentácie a individuálnych požiadaviek objednávateľa.

© 2009. STAVTERM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

created by CTS Europe s.r.o.